ATIPIC

  1. FR
  2. NL
  3. EN

Evenementen

We zijn een actieve vereniging die op regelmatige basis volgende activiteiten organiseert:

  • voordracht sessies met een wetenschappelijk karakter over uiteenlopende thema's met betrekking tot de verschillende sectoren;
  • het inrichten van studiedagen in samenwerking met verenigingen met dezelfde doelstellingen;
  • het afvaardigen van actieve deelnemers aan internationale congressen.

studienamiddag NVVT

Share on           


De NVVT nodigt u uit voor een studienamiddag op dinsdag 27 januari 2015 vanaf 12h30, met als thema "Additieven".

Gelieve in bijlage het programma en de andere details aangaande deze vergadering te vinden.

Mogen we u vragen uw deelname voor de 22/01 en slechts via : info@materialenkennis.nl te melden.

Deelnamekosten voor ATIPIC Leden : 30,25€ (excl BTW).

De NVVT hoopt u te mogen ontmoeten op deze technische meeting.

Programma:

Voir annexe / Zie bijlage

Praktische informatie:

Datum: 27/01/2015

Adres: Congrescentrum ít Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein-Zuid (Nederland)

Beschikbare documenten:

programma_NVVT-27012015.pdf
uitnodiging012015.pdf

 

Copyright ©InduTec

 

Onze Sponsors

Agfa Labs   Allnex